Telefona yüklenen uygulamanın ekranında bulunan ANALOG DEĞER kutusuna A0 pin ine bağlı potansiyometreden okunan değeri yazmaktadır. A0 pinine bir sensör bağlanırsa sensör değerini bu kutucuğa yazmaktadır.
Uygulama üzerindeki LED YAK SÖNDÜR butonuna basıldığında Arduino üzerindeki 13 nolu pine bağlı LED i yakıp söndürmektedir. Ayrıca LED in durumunu da AÇIK veya KAPALI olarak uygulama ekranında göstermektedir.

Apk dosyasını buradan indirebilirsiniz.

/* Robot Kursu Başlangıç Modülü

Pin Diyagram

Display
A5
******
*         *
D2*         * A4
*   D3  *
*****
*         *
D4*         * A3
*         *
******
D5

LED
O   O   O  O   O   O  O
D2 D3 D4 D5 A3 A4 A5

BUTONLAR

O     O    O
D10   D9   D8

BLUETOOTH İÇİN

RX D12
TX D11

BUZZER D6

LED D13

TRİMPOT A0

www.robotkursu.com

*/
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(11,12);

int durum;

void setup()

{

pinMode(13,OUTPUT);

mySerial.begin(9600);

}

void loop()

{

if(mySerial.available() > 0)

{
durum = mySerial.read();
}

int analogDeger = analogRead(A0);

mySerial.print(analogDeger) ;
if (durum==48 )
{

digitalWrite (13,HIGH);
}
else if (durum==49) {

digitalWrite (13,LOW);
}

delay(1000);
}

led

Programda kullanılan Arduino Başlangıç modülü

arduino%20icin%20baslangic%20modulu