Başvuru için tıklayınız .

ARDUINO İLE KODLAMA VE ROBOTİK EĞİTMENLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM SÜRESİ : 40 SAAT (UYGULAMALI EĞİTİM)

EĞİTİM YERİ            : OVAAKÇA ŞARIK TARA MTAL ROBOTİK SİSTEMLER SINIFI

EĞİTİM ÜCRETİ      : 750 TL (%8 KDV DAHİL)

Eğitime Son Başvuru Tarihi: 30 KASIM 2017

Eğitim Tarihleri: 2 ARALIK-3 ARALIK 2017 – 9 ARALIK-10 ARALIK 2017

Eğitim günleri: Cumartesi-Pazar Eğitim saatleri: 09:00 – 17:00 Arasında Katılımcı sayısı: 14 kişi

Eğitim Türü: ÖRGÜN EĞİTİM

Belgelendirme: EĞİTİM SONUNDA SINAV YAPILACAK BAŞARILI OLANLARA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ ONAYLI SERTİFİKA VERİLECEKTİR.

 

 

TÜRKİYE HALK BANKASI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ŞB.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

HESABI

IBAN NO                                   : TR04 0001 2001 3290 0006 0001 07

 

 

Eğitimin Tanımı: Kodlama; bir problemi çözebilmek için farklı bilişsel becerilerin bir arada kullanılma sürecidir. Problemi çözebilmenin ilk aşaması öncelikle verilen problemin net olarak anlaşılması ve analiz edilmesidir. Bireylere; problemlere çok yönlü çözümler sunmak, sistematik düşünmek, olayları ilişkilendirmek, farklı ve yaratıcı düşünmek, problem çözme odaklı olmak, takım çalışması yapabilme, eleştirel düşünebilme gibi özellikler kazandırır. Ayrıca çocukların bilgisayar başında harcadıkları zaman göz önüne alındığında, bu zamanı onlara fayda sağlayacak ve geliştirecek konuya yönlendirmek daha yararlı olacaktır.

Sertifika Programının Amacı:Sertifika programı ile farklı alanlarda görev yapan uygulayıcılara Ardunio ile Kodlama ve Robotik Eğitimi konusunda teorik ve pratik boyutlarıyla bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmak amaçlanmaktadır.

Eğitimin Süresi ve Şekli:.Eğitim süresi iki hafta sonu toplamda 4 gündür . Eğitimi örgün ve uygulama ağırlıklı olacağından eğitime gelen katılımcılar laptopları ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.

Başvuru Şartı

Herhangi bir başvuru şartı aranmamaktadır. İsteyen herkes başvuru yapabilir.

Bu eğitim Kimler için ?

Okul öncesi öğretmenleri, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğretmenleri için,

 

  • Etüt merkezlerinde, satranç merkezlerinde, zeka-oyunlarına ek olarak eğitim kodlama ve kodlama ve robotik üzerine çalışabilmek için
  • Çocuklarının bilgisayar, tablet ve cep telefonlarında geçirdiği vakti değerli hale getirmek isteyen ebeveynler için
  • Programa ilgi duyan herkes katılabilir, kayıt için mezuniyet şartı aranmamaktadır.

 

 

Sınav: Kursiyerin, sertifikaya hak kazanabilmesi için eğitim sonunda yapılacak sınavdan en az 50 puan alması gerekir.

 

 

  • Sınavda başarısız olan kursiyerlere ücretsiz sınav hakkı verilmektedir.
  • Gönderilecek sertifika bir katılım belgesi değil, üniversite onaylı eğitim başarı sertifikasıdır.

 

 

Eğitim içeriği

 

SÜRE (DK) KONU AÇIKLAMA
 

 

40

Mikrodenetleyici nedir. Arduino nedir.

Arduino geliştirme ortamı nedir. Arduino shield nedir.

Arduino programlama ara yüzünün tanıtılması

 

 

Donanım olarak kartların tanıtılması

40 C nin temelleri Değişkenler , veri türleri Programlama dili alt yapısı
80 C’ de yapılar Kontrol yapıları İF ELSE , WHILE
40 Operatörler Matematik ve mantıksal ifadelerin kullanılması
80 Fonksiyonlar Fonksiyon tanımlama, çağırma,çeşitleri (setup()          loop())
80 Dijital giriş-çıkış metodları Dijital pinlerin kullanılması
40 Analog giriş-çıkış metodları Analog pinlerin kullanılması
40 Gelişmiş giriş-çıkış metodları
40 Gecikme fonksiyonları Matematiksel metodlar Okunan verilerin oranlanması ve işlenmesi
 

80

 

Arduino program komutları

pinMode, digitalWrite,

digital Read, Serial.begin

40 Arduino program komutları analogWrite analogRead
80 Arduino kütüphane kullanımı LCD kütüphanesi,

servo motor kütüphanesi

40 Sensörler DHT11 ve DHT22
40 Sensörler HC-SR04
80 Sensörler , modüller IR remote, RTC modülü , HC05 bluetooth
80 RF ID kart uygulamaları RFID kart ile devre çalıştırma ve proje

oluşturma

80 Motor sürme Servo motor, step motor
40 Motor sürme DC motor H köprüsü, sürücü entegreler
40 Robot kontrol kartlarının tanıtılması RK Robot kontrol kartı yapısının incelenmesi
120 Robot kontrol programı algoritma oluşturma HC-SR04 ultrasonic sensörelü robot için
120 Robot kontrol programı algoritma oluşturma Bluetooth kontrollü robot
120 App Inventor ile robot kontrol apk sı oluşturma Bluetooth kontrollü robot apk sı
80 Robot kontrol programı algoritma oluşturma Çizgi izleye robot
80 Robot kontrol programı algoritma oluşturma Servo motorlu insansı robot