Arduino ile DHT11 ısı-nem sensöründen alınan veriler bilgisayara aktarılmaktadır.  Seri porttan alınan verileri ekranda gösteren arayüz visualbasic ile yazılmıştır. Kaynak kodlar aşağıda yer almaktadır. Her komut satırının yanında açıklamalar bulunmaktadır. Sensör kütüphane dosyasını, arduino yazılımını ve seri port okuma arayüzünü hazır bir şekilde buradan indirebilirsiniz.

 

Projenin algoritması:

////////////////////////

Eğer butona basılırsa;

Seri Portu aç

Seri Porttan gelen sıcaklığı oku

Okunan sıcaklığı etikete yazdır

Seri portu kapat

////////////////////////

Arduino Kod:

#include <dht11.h> // dht11 kütüphanesini ekliyoruz.

#define DHT11PIN 12 // DHT11PIN olarak dijital 12 nolu pini belirliyoruz.

dht11 DHT11;

void setup()

{

  Serial.begin(115200); // Seri iletişimi başlatıyoruz.

}

void loop()

{

int chk = DHT11.read(DHT11PIN); //Verilerin okunup okunmadığını kontrol ediyoruz.

// Sensörden gelen verileri serial monitörde yazdırıyoruz.

long xyz = ((float)DHT11.temperature); // Veri kaybı oluşmaması için float veri türünü long’a çeviriyoruz. Float değişkeni diğerlerine oranla daha yavaştır.

Serial.println(xyz, DEC); // Sıcaklığı desimal formatta yazdırıyoruz.

delay(20); // Stabilite için 2 milisaniye gecikme ayarlıyoruz.

}

 

Visual Basic:

PublicClassForm1

PrivateSub Button1_Click(sender AsObject, e AsEventArgs) Handles Button1.Click ‘Buton 1’e basıldığında:

SerialPort1.Open() ‘Seri Port 1 açılır.

Label1.Text() = SerialPort1.ReadLine() ‘Seri Port 1’den okunan değer Label 1’e yazılır.

SerialPort1.Close() ‘Seri Port 1 kapatılır.

EndSub

EndClass

termometre