whatsapp-image-2017-01-23-at-23-45-04

/* Bu uygulama ile DHT11 sensörünü kullanarak sıcaklık ölçüyoruz. Sıcaklık 24 derece üstüne çıkınca fan çalışıyor. Soğutma işlemi başlıyor. 24 dereceye düşünce fan duruyor. DHT11 sensörü 8 nolu pine bağlı. I2C LCD kullanılıyor SDA: A4 ve SCL:A5 pinlerine bağlı. Fan 9 nolu pinebağlıdır. Sensör ve lcd kütüphanelerini yüklemeniz gerekir.

www.robotkursu.com

*/

 

#include “DHT.h”
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Wire.h>
#define DHTPIN 8
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);

void setup() {
lcd.begin(16,2);

lcd.backlight();

pinMode(9,OUTPUT);
lcd.print(“SICAKLIK = “);
dht.begin();
}

void loop() {

float t = dht.readTemperature();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(“SICAKLIK = “);
lcd.print(t);
if (t>24)
{
digitalWrite(9,HIGH);

}
else
{
digitalWrite(9,LOW);

}

delay(750);

}