Bu uygulamada odalardaki lambaları temsilen LED ler bulunmaktadır. Bu LED ler RK_IOT uygulaması ile bluetooth üzerinden yakılıp sördürülebilmektedir.  RK_IOT uygulaması üzerindeki slider kaydırıldığında 10 ile 254 arasında bir değer gönderilmekte ve bu değer kombiyi temsil eden LED e analogWrite komutu ile PWM olarak yazdırılmaktadır. IOT nin temelini öğrenmeleri için öğrencilerimiz ile yaptığımız bir çalışmadır.

RK_IOT uygulaması

// Arduino kodu

float t;

int state=254;
int flag=0;
int stateStop=0;

int a=0;
int b=0;
int c=0;
int d=0;
int e=0;

// ************************************
#include “DHT.h”

#define DHTPIN 2 // what digital pin we’re connected to

#define DHTTYPE DHT11 // DHT 22 (AM2302), AM2321

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial mySerial(8,7);

int led1 =4;
int led2=5;
int led3=6;
int led4=9;
int kombi=3;

void setup() {

pinMode(led1, OUTPUT);

pinMode(led2, OUTPUT);

pinMode(led3, OUTPUT);
pinMode(led4, OUTPUT);

pinMode(kombi, OUTPUT);

// *******************

Serial.begin(9600);
mySerial.begin(9600);

dht.begin();
}
// ***********//******************//*************
void loop() {

state=0;

float t = dht.readTemperature();
mySerial.print(t,0) ;
Serial.println(t);
delay(300);

 

// *************************************

if(mySerial.available() > 0){
state = mySerial.read();
flag=0;
Serial.println(state);

}

if (state >=10 || state <=254)
{
analogWrite(kombi,state);

if(flag == 0){

flag=1;

}

}

if (state == 4) {

if (a==0){

 

digitalWrite(led1, 1);

a=1;
Serial.println(a);
}
else {
digitalWrite(led1, LOW);

a=0;
}

if(flag == 0){

flag=1;

}
}

else if (state == 3) {
if (b==0){

 

digitalWrite(led2, 1);

b=1;
Serial.println(b);
}
else {
digitalWrite(led2, LOW);

b=0;
}

 

if(flag == 0){

flag=1;

}
delay(25);

}

else if (state == 9 || stateStop == 1) {

if (c==0){

//digitalWrite(A2, HIGH);
digitalWrite(led4, 0);
digitalWrite(led3, 0);
digitalWrite(led2, 0);
digitalWrite(led1, 0);

c=1;
Serial.println(b);
}
else {
digitalWrite(led4, 1);
digitalWrite(led3, 1);
digitalWrite(led2, 1);
digitalWrite(led1, 1);

c=0;
}

if(flag == 0){

flag=1;

}
stateStop=0;
}

else if (state == 2) {
if (d==0){

digitalWrite(led3, 1);

d=1;
Serial.println(b);
}
else {
digitalWrite(led3, LOW);

d=0;
}

if(flag == 0){

flag=1;

}
delay(25);

}

else if (state == 5) {

if (e==0){

digitalWrite(led4, 1);

e=1;
Serial.println(b);
}
else {
digitalWrite(led4, LOW);

e=0;
}
if(flag == 0){

flag=1;

}
}

}