/* Bu uygulama ile DHT11 sensörünü kullanarak sıcaklık ve nem öçlüyoruz. DHT11 sensörü 2 nolu pine bağlı. I2C LCD kullanılıyor SDA: A4 ve SCL:A5 pinlerine bağlı. Sensör ve lcd kütüphanelerini yüklemeniz gerekir. Bilgisayarınızda yüklü olan arduino programı içinde lcd kütüphanesi yüklüdür ancak bu uygulamada kullanılan yöntemle uyumsuzdur. 4 uçlu lcd ye göre yazılmıştır. Sensör kütüphanesi ve lcd kütüphanesi için tıklayınız.

www.robotkursu.com

*/

 

/*—–( Kütüphaneleri yüklüyor )—–*/

#include <dht11.h>

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

 

 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);

dht11 DHT11;

 

#define DHT11PIN 2

 

void setup()

{

Serial.begin(9600);

lcd.begin(16,2);

lcd.backlight();

lcd.print(“www.robotkursu “);

lcd.setCursor(12, 1);

lcd.print(“.com “);

delay(2000);

 

 

 

}

 

void loop()

{

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(“DHT11 ISI NEM “);

int chk = DHT11.read(DHT11PIN);

 

 

lcd.setCursor(0, 1);

 

lcd.print(“ISI=”);

lcd.print((float)DHT11.temperature, 0);

// seri monitörden göstermek için

 

 

 

lcd.print(”  NEM=”);

lcd.print((float)DHT11.humidity, 0);

lcd.print(“%”);

 

 

 

delay(2000);

}

double Fahrenheit(double celsius)

{

return 1.8 * celsius + 32;

}

 

 

double Kelvin(double celsius)

{

return celsius + 273.15;

}

 

 

double dewPoint(double celsius, double humidity)

{

double A0= 373.15/(273.15 + celsius);

double SUM = -7.90298 * (A0-1);

SUM += 5.02808 * log10(A0);

SUM += -1.3816e-7 * (pow(10, (11.344*(1-1/A0)))-1) ;

SUM += 8.1328e-3 * (pow(10,(-3.49149*(A0-1)))-1) ;

SUM += log10(1013.246);

double VP = pow(10, SUM-3) * humidity;

double T = log(VP/0.61078);   // temp var

return (241.88 * T) / (17.558-T);

}

 

 

double dewPointFast(double celsius, double humidity)

{

double a = 17.271;

double b = 237.7;

double temp = (a * celsius) / (b + celsius) + log(humidity/100);

double Td = (b * temp) / (a – temp);

return Td;

}
dht11