Arduino PİN lerine isim vermek için slaytta anlatılanları uygulayınız.

slayt95 slayt96 slayt97 slayt98