/* 09.11.2014

www.robotkursu.com

3 adet ledin 2 buton ile kontrolü

if komutunu öğrenmek için ideal bir düzenek ve programdır

Öğrenci butona 1 kere basınca işlemin yalnızca 1 kere çalıştığını görür.

*/

 

 

 

 

 

int button1 = 2;

int button2 = 3;

int led1 =  8;

int led2 =  9;

int led3 =  10;

int t=300; // ledler arası kayma süresi

int sayac=0;

 

void setup() {

 

pinMode(led1, OUTPUT);

pinMode(led2, OUTPUT);

pinMode(led3, OUTPUT);

pinMode(button1, INPUT);

pinMode(button2, INPUT);

}

 

void saga()

{

digitalWrite(led1, 1);

digitalWrite(led2, 0);

digitalWrite(led3, 0);

delay(t);

digitalWrite(led1, 0);

digitalWrite(led2, 1);

digitalWrite(led3, 0);

delay(t);

digitalWrite(led1, 0);

digitalWrite(led2, 0);

digitalWrite(led3, 1);

delay(t);

}

 

void sola()

{

digitalWrite(led1, 0);

digitalWrite(led2, 0);

digitalWrite(led3, 1);

delay(t);

digitalWrite(led1, 0);

digitalWrite(led2, 1);

digitalWrite(led3, 0);

delay(t);

digitalWrite(led1, 1);

digitalWrite(led2, 0);

digitalWrite(led3, 0);

delay(t);

}

 

void flash()

{

digitalWrite(led1, 0);

digitalWrite(led2, 0);

digitalWrite(led3, 0);

delay(t);

digitalWrite(led1, 1);

digitalWrite(led2, 1);

digitalWrite(led3, 1);

delay(t);

}

 

 

void loop(){

 

if (digitalRead(button1)==LOW)  // buton1 e basılırsa sayac 5 olacak

sayac=5;

 

if (digitalRead(button2)==LOW)  // buton2 ye basılırsa sayac 10 olacak

sayac=10;

 

if ((digitalRead (button1)==0) and (digitalRead (button2)==0))

sayac=15;

 

if (sayac==5) saga(); // sayac 5 ise saga animasyonuna git

if (sayac==10) sola();// sayac 10 ise sola animasyonuna git

if (sayac==15) flash();// sayac 15 ise flash animasyonuna git

 

 

}

2 buton 3 led_ 600 x 484