digitalRead()  komutu ile arduinonun dijital girişlerine bağlı buton, switch, dijital bilgi veren sensörler gibi elemanların gönderdiği bilgiler okunmaktadır. Arduino başlangıç modülünde 3 adet buton vardır. Bunlar dijital 7,8,9 nolu pinlere bağlıdır.

1 11