/*

LCD modül ile RTC modülü kullanımı

Ders 30 daki kütüphaneleri yüklemeyi unutmayınız.

www.robotkursu.com

*/

#include <virtuabotixRTC.h>

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
int analogDeger=0;

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
// RTC bağlantı uçları
//SCLK -> 9, Data -> 8, RST -> 7
virtuabotixRTC myRTC(9, 8, 7);

void setup()
{
Serial.begin(9600);
ayar();

lcd.begin(16,2); // LCD 16 karakter 2 satır
lcd.clear();
lcd.setCursor ( 3, 0);
lcd.print(” ARDUINO “);
lcd.setCursor (4, 1 );
lcd.print(“DERSLERI “);
delay ( 1500 );
lcd.clear();
lcd.setCursor ( 6, 0); // LCD 1. satır 6. karakter hücresine getiriliyor
lcd.print(“www. “); // www. yazdırılıyor

lcd.setCursor ( 1, 1 ); // kursör 2. satır 1. karakter hücresine getiriliyor
lcd.print(“robotkursu.com “); // robotkursu yazdırılıyor

delay ( 1000 ); // 1 sn bekleme yapılıyor

lcd.clear();

}

void loop()
{
lcd.clear();
myRTC.updateTime();
lcd.setCursor ( 0, 0);
lcd.print(“Tarih: “);
lcd.print(myRTC.dayofmonth);
lcd.print(“/”);
lcd.print(myRTC.month);
lcd.print(“/”);
lcd.print(myRTC.year);
lcd.print(” “);

lcd.setCursor ( 0, 1);
lcd.print(“Saat : “);
lcd.print(myRTC.hours);
lcd.print(“:”);
lcd.print(myRTC.minutes);
lcd.print(“:”);

lcd.print(myRTC.seconds);
delay( 1000);
}
void ayar ()
{

// tarihi aşağıda belirtilen biçimde girebiliyorsunuz. O andaki tarih saati girin.
// saniye, dakika, saat, haftanın günü, ayın günü, ay, yıl (haftanın günü pazartesi 1 olarak başlıyor)
myRTC.setDS1302Time(10, 24, 22,6, 11, 02, 2017);
myRTC.updateTime();

// Değer okunup seri ekrana yazdırılıyor.
Serial.print(“Tarih / Saat : “);
Serial.print(myRTC.dayofmonth);
Serial.print(“/”);
Serial.print(myRTC.month);
Serial.print(“/”);
Serial.print(myRTC.year);
Serial.print(” “);
Serial.print(myRTC.hours);
Serial.print(“:”);
Serial.print(myRTC.minutes);
Serial.print(“:0”);
Serial.println(myRTC.seconds);

// 1 saniye gecikme veriyoruz.
delay( 1000);

}

Arduino kodu için tıklayınız