Bu komut ile arduinonun dijital pinlerinden herhangi bir tanesini HIGH veya LOW yapabiliyoruz. Bu pine bir LED bağlı ise o LED i yakıp söndürebiliyoruz. Arduino Başlangıç Modül ünde mavi LED 10 nolu dijital pine bağlıdır. slayt77slayt76