Arduino I2C ile sadece 4 kablo kullanarak kolayca lcdye bağlanabiliyor. Arduino set aldınız ve setten çıkan lcd nin sadece 4 pini var ise example icinde yer alan örnek program ile çalıştıramazsınız. SPI kütüphanesini tanıtmalısınız. (LCD üzerindeki SDA ucu arduinodaki A4 pinine, SCL ucu A5 pinine bağlanacak )

LCD kütüphanesini buradan indirebilirsiniz.

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);

void setup()

{

Serial.begin(9600);

lcd.begin(16,2);

for(int i = 0; i< 3; i++)

{

lcd.backlight();

delay(150);

lcd.noBacklight();

delay(150);

}

lcd.backlight();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(“ROBOTKURSU.com”);

delay(1000);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(”     BURSA”);

delay(1000);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(“Sosyal Medyada”);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(“bizi takip edin”);

//———————-

delay(2000);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(“FACEBOOK”);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(”    INSTAGRAM”);

//———————-

delay(2000);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(“TWITTER”);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(”    PINTEREST”);

//———————-

delay(2000);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(“YOUTUBE”);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(”         g+”);

//———————-

delay(2000);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(“ROBOTKURSU.com”);

delay(1000);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(“bilimin “);

delay(1000);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(”     eglence “);

delay(1000);

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(”            hali”);

delay(1000);

}

void loop()

{

{

if (Serial.available()) {

delay(100);

lcd.clear();

 

while (Serial.available() > 0) {

lcd.write(Serial.read());

}

}

}

}

 

 

Screenshot_2