Daha sade ve anlaşılır bir program. Kullandığımız lcd aşağıda resmini gördüğünüz 4 pine sahip bir ekrandır. (LCD üzerindeki SDA ucu arduinodaki A4 pinine, SCL ucu A5 pinine bağlanacak )

lcd

Kütüphaneyi buradan indirebilirsiniz.

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// addr, en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpol
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);

void setup()
{
Serial.begin(9600);

lcd.begin(16,2); // 16 karakter-2 sütunlu lcd olduğunu belirtiyoruz

// ——- önce 3 kere ekran ışığı yanıp sönecek ————-
for(int i = 0; i< 3; i++)
{
lcd.backlight();
delay(150);
lcd.noBacklight();
delay(150);
}

}

void loop()
{
lcd.backlight();

lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0); //üst satırın başı
lcd.print(” robotkursu.com”);
lcd.setCursor(0,1); // alt satırın başı
lcd.print(” robotkursu.com”);
delay(1500);

lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“Bursa’da”);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(“ilk akla gelen”);
delay(1500);
}