Temrin 110 :Analog giriş elemanı olan trimpot ile LED’ in yanıp sönme hızının değiştirilmesi