BAĞLAN yazısının altındaki bluetooth sembolüne tıkladığınızda telefonunuzda kayıtlı bluetooth bağlantı adresleri görüntülenecektir. Modülü seçip onayladığınızda bağlantı kurulur. Bu kadar basit. Arduino programı aşağıdadır.

app inventor dosyası (.aia) için tıklayınız

Apk yı buradan indirebilirsiniz.

 

isi_uygulamasi

 

#include “DHT.h”

#define DHTPIN 2 // DATA UCU 2 NOLU PİN E BAĞLANACAK

#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302) ısı nem sensörü tipi
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

#include <SoftwareSerial.h> // Seri haberleşme kütüphanesi
SoftwareSerial mySerial(11,12); // Bluetooth bağlanacak pinler

float t;

void setup() {

Serial.begin(9600);
mySerial.begin(9600);
dht.begin();
}

void loop() {

float t = dht.readTemperature();  // sensörü okuma kısmı
mySerial.print(t,1) ;  // bluetooth modülüne gönderiyoruz
Serial.println(t);  //  seri ekran na yazıyoruz kontrol amaçlı
delay(900);  // bluetooth ile gönderdiğimiz verinin android tarafından okunması için                                   //  ayarladığımız süre

}