ultrametre (337 x 600)

Apk yı buradan indirebilirsiniz.

/* Robot Kursu ultrasonik sensçör kullanımı ve android arayüz

Pin Diyagram

BLUETOOTH İÇİN

RX D12
TX D11

BUZZER D6

LED D13

TRİMPOT A0

www.robotkursu.com

*/
/*
Bu program Robot Kursu tarafından kodlanan ultra metre apk uygulaması ile çalışmaktadır.
Telefon üzerinde bulunan mesafe kutusuna HC-sr04 ultrasonic mesafe sensörünün ölçtüğü değeri yazmaktadır.

Android uygulama veya arduino projelerimiz hakkında bize sitemizden ulaşabilirsiniz.
www.robotkursu.com
*/

#include <Wire.h>

#define echoPin 7 // Echo Pin
#define trigPin 8 // Trigger Pin
#define LEDPin 13 // Onboard LED

int maximumRange = 400; // Maximum mesafe
int minimumRange = 0; // Minimum mesafe
long duration, distance; // mesafe hesaplamak için kullanılan süre

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(11,12);

int durum;

void setup() {

pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
pinMode(LEDPin, OUTPUT); // led

mySerial.begin(9600);

}

void loop() {

digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
distance = duration/58.2;
if(mySerial.available() > 0){
durum = mySerial.read();

}

mySerial.print(distance) ;

delay(1000);
}