Bu program robotkursu sensör modülü (RK3012) için yazılmıştır. yanyana sıralanmış 4 display üzerinde 2017 sayısını göstermektedir. Sırayla displayler aktif edilmekte ve gerekli rakam bilgisi gönderilmektedir.

 

 

Arduino kodu için tıklayınız 

 

/*
*06.08.2017
www.robotkursu.com
Bu program robotkursu sensör modülü (RK3012) için yazılmıştır. yanyana sıralanmış 4 display üzerinde 2017
sayısını göstermektedir. Sırayla displayler aktif edilmekte ve gerekli rakam bilgisi gönderilmektedir.
t süresi düşük tutulduğunda bu işlemler çok hızlı gerçekleşmekte ve gözümüz hepsini aynı anda yanık görmektedir.
t süresi büyük seçilirse 2017 sayısı titrek görünür ya da sırayla yanar
*/
int lm35=A3; // ısı sensörü

int buton1=12;
int buton2=11;
int buton3=13;
//— segmentler—
int a=4;
int b=6;
int c=A1;
int d=8;
int e=7;
int f=5;
int g=A2;
int h=A0;
//——–
int disp1=2;
int disp2=3;
int disp3=A5;
int disp4=A4;
//——–
int t=2;

void setup() {
pinMode(a,OUTPUT); pinMode(b,OUTPUT);pinMode(c,OUTPUT);
pinMode(d,OUTPUT); pinMode(e,OUTPUT);pinMode(f,OUTPUT);
pinMode(g,OUTPUT); pinMode(h,OUTPUT);
pinMode(disp1,OUTPUT);pinMode(disp2,OUTPUT);
pinMode(disp3,OUTPUT);pinMode(disp4,OUTPUT);

}

void loop() {
//— 2 bilgisi gönderiliyor
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,LOW);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,HIGH);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,HIGH);
digitalWrite(h,HIGH);

digitalWrite(disp1,HIGH);// 1. display aktif
delay(t);
digitalWrite(disp1,LOW);// 1. display pasif
//———————————————–
//— 0 bilgisi gönderiliyor—-
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,HIGH);
digitalWrite(e,HIGH);
digitalWrite(f,HIGH);
digitalWrite(g,LOW);
digitalWrite(h,HIGH);
digitalWrite(disp2,HIGH);// 2. display aktif
delay(t);
digitalWrite(disp2,LOW);// 2. display pasif
//———————————————–
//— 1 bilgisi gönderiliyor—-
digitalWrite(a,LOW);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,LOW);
digitalWrite(e,LOW);
digitalWrite(f,LOW);
digitalWrite(g,LOW);
digitalWrite(h,HIGH);
digitalWrite(disp3,HIGH);// 3. display aktif
delay(t);
digitalWrite(disp3,LOW);// 3. display pasif
//———————————————–
//— 6 bilgisi gönderiliyor—-
digitalWrite(a,HIGH);
digitalWrite(b,HIGH);
digitalWrite(c,HIGH);
digitalWrite(d,0);
digitalWrite(e,0);
digitalWrite(f,0);
digitalWrite(g,0);
digitalWrite(h,0);
digitalWrite(disp4,HIGH);// 4. display aktif
delay(t);
digitalWrite(disp4,LOW);// 4. display pasif
//———————————————–
}