Butona 100K,  LED e 220 Ω direnç bağlanacak.

KOD:

const int buttonPin = 2;     // buton 2 nolu pine bağlanacak

const int ledPin =  13;      // led 13 nolu pine bağlanacak

int buttonState = 0;

void setup() {

pinMode(ledPin, OUTPUT); // 2 nolu pin çıkış yapıldı

pinMode(buttonPin, INPUT); //13 nolu pin giriş yapıldı

}

void loop(){

buttonState = digitalRead(buttonPin); // buton değeri okunuyor.Butona basılırsa 1 olur(HIGH)

if (buttonState == HIGH)

{

digitalWrite(ledPin, HIGH); // butona basılmışsa ledi yak

}

else  {

digitalWrite(ledPin, LOW);  // değilse yani butona basılmamışsa söndür

}

}buton led yak_bb 600 x 498