// Potansiyometre ile 180 derece servo motor kontrolü

// www.robotkursu.com

 

#include <Servo.h>

Servo myservo;  // servo motor nesnesi tanımlanıyor.

int potpin = 0;  // A0 pini poatsiyometreye bağlanacak.

int val;    // A0 dan alınan analog değerin kaydedileceği değişken tanımlanıyor.

 

void setup()

{

myservo.attach(9);  // Servo motor dijital 9 nolu pin e bağlanacak.

}

void loop()

{

val = analogRead(potpin);            // Analog değer okunuyor (Değer  0 ile 1023 arasında )

val = map(val, 0, 1023, 0, 179);     // Analog olarak okunan değer servo çıkış registeri ne  yazılıyor.

myservo.write(val);                  // Servo motor çıkışına  uygulanıyor.

delay(15);                           // Servo motorun pozisyon alması bekleniyor.

servo motor_rk 600 x 476