10 nolu pine bağlı butona her basışta dc motor yön değiştirmektedir. Bu uygulamada Ardumoto shield kullanılmıştır. Arduino unolarla uyumlu kendi tasarımımız olan motor sürücü kartımız çok yakında sizlere sunulacaktır. Rahatlıkla robotlarınızda kullanabileceksiniz.

// ardumoto shield kullanılmıştır.

// 01.11.2014

// www.robotkursu.com

// butona her basışta motor yönü değişir.

const byte PWMA = 3;

const byte DIRA = 12;

const byte buton_yon = 10; // buton 10 nolu pine takılacak

int hiz=70; // 255 maksimum değer

int buton=1; //

int yon=0; // 0 ise ileri, 1 ise geri

void setup()

{

pinMode(PWMA, OUTPUT);

pinMode(DIRA, OUTPUT);

pinMode(buton_yon, INPUT);

digitalWrite(PWMA, LOW);

digitalWrite(DIRA, LOW);

}

void loop()

{

digitalWrite(DIRA,yon);

analogWrite(PWMA,hiz);

buton = digitalRead(buton_yon);

delayMicroseconds(500); // butona basınca oluşan arkı engellemek için

if (buton==0) yon=!yon; // buton sıfırsa yani butona basılmışsa yönü tersle

}

 

Screenshot_14